Navigačné menu

Preskočiť navigáciu
Geodetická kancelária
Geovis, s.r.o.
Čalovská 20
821 05 Bratislava

Tel/Fax: +421 2 62411964
Mobil:    +421 905 851354
E-mail: info@geovis.sk


Služby

geometrické plány:

 • geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie
 • geometrický plán na rozdelenie pozemkov
 • geometrický plán na zameranie ku kolaudácii
 • geometrický plán na vyznačenie vecného bremena
 • ...

mapovanie:

 • účelové mapy všetkých mierok
 • predprojektové polohové a výškové zameranie
 • porealizačné zameranie
 • zameranie do digitálnej mapy
 • pozemkové úpravy
 • ...

inžinierska geodézia:

 • geodetické práce pre investora stavby
 • geodetické práce pre dodávateľa stavby
 • tvorba vytyčovacej siete
 • priestorové vytýčenie stavieb
 • výpočet kubatúr
 • podzemné a nadzemné vedenia
 • meranie posunov stavebných objektov
 • zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov
 • ...

projektovanie, architektúra a design:

 • architektonické návrhy stavieb a interierov
 • 3D modelovanie projektov
 • situácie osadenia stavieb
 • zabezpečenie predprojektovej prípravy
 • projektová dokumentácia stavieb všetkých stupňov projektov
 • inžinierska činnosť v projektovej príprave
 • autorský dozor
 • developerská činnosť

iné:

 • konzultácie v oblasti vysporiadania vlastníckych práv k pozemkom