Navigačné menu

Preskočiť navigáciu
Geodetická kancelária
Geovis, s.r.o.
Čalovská 20
821 05 Bratislava

Tel/Fax: +421 2 62411964
Mobil:    +421 905 851354
E-mail: info@geovis.sk


Ceny:

Ceny geodetických služieb určuje rozsah, obtiažnosť a presnosť prác. Cena bude dohodnutá individuálne s objednávateľom.
Prehľad cien geodetických prác – viď cenník vydávaný komorou geodetov a kartografov

 

Ceny najbežnejších geodetických prác: 

  • geometrické plány na zameranie RD ku kolaudácii, GP na rozdelenie  pozemku cca 150-250€
  • zameranie stavby do digitálnej mapy mesta 100-200€
  • vytýčenie hranice parcely, vyhotovenie vyt. výkresu 100-200€
  • vytýčenie stavby, určenie +/- 0,00 stavby, vyhotovenie vyt. výkresu 100-250€
  • vytyčovanie na stavbách veľkého rozsahu 8,50€ za bod