Navigačné menu

Preskočiť navigáciu
Geodetická kancelária
Geovis, s.r.o.
Čalovská 20
821 05 Bratislava

Tel/Fax: +421 2 62411964
Mobil:    +421 905 851354
E-mail: info@geovis.sk


Referencie

geometrické plány:

 • GP na porealizačné zameranie a majekoprávne usporiadanie hrádze
  v rámci stavby VD Gabčíkovo-Nagymaross, kat. úz.Iža
 • rozparcelovanie pozemkov pre IBV, kat.úz. Jánošíková
 • zameranie stavieb ku kolaudácii: AUPARK, kat.úz.Petržalka,
  APOLLO, kat.úz. Nivy
 • porealizačné zameranie stavby – obchvat Myjava
 • vyhotovenie GP pre trvalý a dočasný záber stavby – okružná
  križovatka Galanta

mapovanie:

 • polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov v lokalite Malacky,
  Veľké Leváre, Plavecký Štvrtok (250 ha)
 • predrealizačné zameranie uličných pásov pre projekt MTS Slovenská
  Lupča
 • zameranie telesa haldy odkaliska ZSNP a.s. Žiar nad Hronom

inžinierska geodézia:

 • geodetické práce pre investora stavieb AUPARK Bratislava,
  APOLLO BC
 • geodetické práce pre dodávateľa stavby Skladový Areál Rača, firma
  INGSTEELSTAV,s.r.o.
 • geodetické práce pre dodávateľa stavby CBC 1,2, firma Keller, s. r.o.
 • výpočet kubatúry skládky tuhého odpadu, ZSNP a.s. Žiar nad Hronom
 • vyhotovenie knihy plánov OOK Zvolen – Banská Bystrica